เปิด “สุขพอที่พ่อสอน” พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น

เปิด “สุขพอที่พ่อสอน” พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น

ทางสำนักราชเลขาธิการได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ องค์การมหาชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อันเชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทในรูปแบบคัดตัดตอน ให้สามารถเผยแพร่ได้ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ นั่นคือ การศึกษา ความสามัคคี ความยุติธรรม  ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาสังคม  การพอเพียง  ความสุข คุณธรรมจริยธรรม และความปรารถนาดี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่สำคัญมาเผยแพร่ให้สามารถ ใช้ได้ทั้งบน iOS และ Android

หากท่านใดที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาไว้แล้ว เมื่อกดเข้าไปในหมวดหมู่ที่เราสนใจ ก็จะพบกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านได้ทรงเคยพระราชทานไว้ ซึ่งได้ร้อยเรียงรวมอยู่ด้วยกันมากมาย และยังมีเมนูที่สามารถเปิดชมพระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบถต่างๆ ร่วมทั้งภาพขณะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจอื่นๆ พร้อมเลือกมาประกอบกับข้อความพระราชดำรัสเพื่อบันทึกเป็นรูปภาพสามารถเก็บไว้อ่านตามที่ท่านเห็นสมควร หรือแชร์ต่อไปยัง Facebook /  Email ได้อีกด้วย

สำหรับใครที่ชอบแชร์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านก็สามารถแชร์ต่อพระ ราชดำรัสที่ยืนยันแล้วว่าถูกต้องจากแอปนี้ได้ ไปยัง Facebook และสามารถให้เพื่อนๆของเราได้อ่าน เพื่อน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้

สำหรับแอปพลิเคชั่นนี้ง่ายต่อการใช้งานอย่างมาก นั่นเพราะเมื่อเข้าใช้งานแล้วจะมีระบบสอน หรือ Tutorial เป็นคำแนะนำให้กับคนทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่านก็สามารถเข้าใช้ได้อย่างง่ายดาย ไม่มีอะไรซับซ้อน โดยผู้ใช้สามารถเลือกรับชมพระบรมฉายาลักษณ์ จากทางโปรแกรมที่ได้ติดตั้งไว้ ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกมาแล้วเรียบร้อย จากสำนักงานราชเลขาธิการ ซึ่งผ่านการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ

ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของปวงชนชาวไทย ณ ขณะนี้ ลองใช้เวลากันสักนิด ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” ซึ่งช่วยให้เกิดความอบอุ่นใจจากความรู้สึกที่ยังคงเสมือนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยังคงสถิตอยู่กับเรา ท่านไม่ได้จากไปไหน เพราะ“สุขพอที่พ่อสอน” นั่น ทำให้เรายังมีคำสอนของท่านอยู่เคียงข้างกายเราเสมอ และสามารถสืบสานและน้อมนำปฏิบัติตามคำสอนนี้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขอันแท้จริงอย่างยั่งยืน “หากรักพ่ออย่างแท้จริง ก็ช่วยกันรักษาประเทศไทยของเราไว้ตลอดไป”

Be Sociable, Share!